NCS Nguyễn Lê Thi nhận bằng Tiến sĩ tại trường tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc

2/29/2024 8:25:52 PM

Sau quá trình học tập, nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc. NCS Nguyễn Lê Thi đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “ Khảo sát tính chất vật lý trong các màng mỏng đa lớp sắt từ trên đế mềm dẻo” dưới sự hướng dẫn khoa học của Giáo sư Dong-Hyun Kim. Lễ tốt nghiệp đã được tổ chức vào ngày 22/02/2024. 

NCS Nguyễn Lê Thi nhận được Học bổng Giáo sư trong thời gian học Tiến sĩ tại Hàn Quốc, đây cũng là kết quả trong việc hợp tác nghiên cứu giữa nhóm nghiên cứu của PGS. Lê Viết Báu, PGS. Lê Thị Giang Trường Đại học Hồng Đức với nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc.

Media/2002_ktcn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202402/Images/1thi-20240229082254-e.jpg

Các tân Tiến sĩ trong buổi lễ tốt nghiệp

Media/2002_ktcn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202402/Images/2-thi-20240229082255-e.jpg

Lãnh đạo nhà trường và Giáo sư hướng dẫn trao bằng tốt nghiệp

Media/2002_ktcn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202402/Images/3-thi-20240229082325-e.jpg

Chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư hướng dẫn và thành viên trong Lab

Media/2002_ktcn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202402/Images/4-thi-20240229082325-e.jpg

Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Chungbuk

Tin liên quan