Thông tin tuyển sinh

Ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức

Ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Hồng Đức

03/04/2024
Ngành Kỹ thuật Xây dựng là một trong những khối ngành đại học được quan tâm và cũng là một ngành nghề hấp dẫn nhiều bạn sinh viên trong xu hướng đô thị hóa hiện nay. Triển vọng của ngành Kỹ thuật Xây dựng ngày càng rộng mở do tốc độ đô thị hóa và nhu cầu về cơ sở hạ tầng tăng cao ở hầu khắp các địa phương, khu vực trong cả nước.

Hoạt động Đoàn TN - Hội SV